CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA

Danh mục sản phẩm

Mã: X4 C-arm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: VIDIX-B
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: VIDIX-II
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: VIDIX-S
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Top