CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA

Danh mục sản phẩm

Mã: L6
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: Dialux - Series
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: HoneyLux LED ECO
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng

Mã: D7
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: M200
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CardioAid-360B
Xuất xứ: Hungary
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: ARGUS 606 S
Xuất xứ: Thụy Sỹ
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: M200A
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: D8
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: NC8
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: 7A-23B
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: Heartscreen 80G-L
Xuất xứ: Hungary
Bảo hành: 24 tháng

Mã: NC5
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: NC3
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CHS-790II
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: AX - 700/600
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: NC10
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: JW-T7000
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: Sirio S2T
Xuất xứ: Italy
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CHS-ST045
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: NC12
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: C58
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CardioAid-200B
Xuất xứ: Hungary
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CHW-EO55
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: D9
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: HoneyLux LED 160RK/120RK
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành:12 tháng

Mã: CHS-AC 80
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: CHS-ST065
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: C30
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CHS-AC 250
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: AX - 500/400
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: CHS-2500
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: ARGUS 707V.
Xuất xứ: Thụy Sỹ
Bảo hành: 12 Tháng

Mã: Morpheus M
Xuất xứ: Italy
Bảo hành: 24 Tháng

Mã: AM 5000 Portable
Xuất xứ: Italy
Bảo hành: 24 Tháng

Top